Debata "Sportowy Okrągły Stół"

Do debaty szkolnej przygotowywaliśmy się na lekcjach wychowania fizycznego od tygodnia. Uczniowie zostali poinformowani o celu debaty a przede wszystkim o zasadności przystąpienia do projektu w-f z klasą. Nauczyciele przygotowali się do debaty opracowując propozycję zajęć do wykonania i pytań, które podano pod ogólną dyskusję.

Debata szkolna odbyła się 16.10.2013r. o godz. 8;20 w auli szkolnej ZSTiH w Żaganiu. W spotkaniu wzięli udział:

  • mgr  Małgorzata Młynarczyk – Dyrektor Szkoły,
  • mgr Romualda Kudła – koordynator programu,
  • mgr Agnieszka Oparska – nauczyciel geografii, sekretarz,
  • mgr Roman Cechowski – nauczyciel biologii, rejestrował przebieg debaty,
  • mgr Izabela Kostanowicz – nauczyciel wychowania fizycznego, fotograf debaty,
  • mgr Krzysztof Sieńko – nauczyciel wychowania fizycznego.

 

W części ogólnej debaty uczestniczyło 9 klas z dwóch typów szkół ( 5klas liceum, 4 klasy technikum). Debatę prowadziła nauczycielka wychowania fizycznego Romualda Kudła. Na spotkaniu tym przedstawiono główne cele i założenia programu a także zasygnalizowano jakie płyną korzyści z aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. Po części ogólnej dla obu typów szkół  klasy technikum wróciły na planowe lekcje a klasy liceum zostały w auli. Każda klasa otrzymała przygotowany wcześniej arkusz papieru na którym w zespołach klasowych pracowano nad rozwinięciem  i uściśleniem co podoba się im w dotychczasowych lekcjach wychowania fizycznego a co zmieniliby na lepsze. Czego oczekują od nauczycieli a co mogłoby się zmienić aby wszyscy chętnie i aktywnie ćwiczyli na lekcjach wychowania fizycznego.  Po kwadransie pracy w zespołach przedstawiciel każdej z klas kolejno przedstawiał ogółowi postulaty i przemyślenia, które wspólnie wypracowali. Wszystkie kwestie na tablicy skrzętnie notowała sekretarz Agnieszka Oparska. Po wysłuchaniu wszystkich postulatów wypracowanych przez klasy liceum przyszła kolej na klasy technikum. Po zebraniu wszystkich wniosków i przemyśleń przystąpiono do ich uściślenia.

Jako dobre przykłady podawano:

• Miłą atmosferę na lekcjach

• Ciekawie prowadzone lekcje

• Wyrozumiałość i wsparcie ze strony nauczycieli

• Możliwość reprezentowania szkoły w wielu dyscyplinach

• Możliwość wyboru zajęć pozalekcyjnych

Jako mankamenty pojawiły się:

• Zbyt liczne grupy ćwiczebne na jednej lekcji

• Małe i zimne szatnie

• Brak zaplecza sanitarnego ( prysznice)

• Złej jakości boisko z bieżnią

• Za mało rywalizacji międzyklasowej

• Zbyt mała sala gimnastyczna

• Brak wyjść na basen

Po prezentacji i dyskusji na temat wyboru zadania do realizacji postanowiono, że będą to zajęcia na istniejącej ściance wspinaczkowej. Ustalono, że poczynając od 30.10 b.r. co środę grupa uczniów będzie uczestniczyła w zajęciach wspinaczki na ściance prowadzonych przez członków Speleoklubu „Bobry”. Efekty tych poczynań postanowiliśmy sprawdzić w zawodach szkolnych, które zostaną przeprowadzone pod koniec listopada.

Za pomoc w organizacji serdeczne podziękowania dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

 

Koordynator programu

Romualda Kudła

 

Relacja video - "Założenia projektu".

 

Galeria foto.